Blog
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Prestatie.png
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Prestatie-2.png
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Prestatie-3.png

Prestatie

Welke eisen stel je aan het binnenklimaat?

‘De temperatuur moet 98% van de tijd 21 graden zijn, en de eerste tien jaar mag het gebouw maximaal een x hoeveelheid energie gebruiken.’ Een helder geformuleerde, meetbare prestatie-eis, die op verschillende manieren te realiseren is; leg jezelf geen beperkingen op door al van tevoren in oplossingen te praten. Wees als opdrachtgever ook voorzichtig met harde cijfers in het PvE, het is raadzaam om er enige rek in aan te brengen. Overleg in welke mate de prestatie beheersbaar moet zijn en hoe groot de invloed van de perceptie en het gedrag van de gebruikers mag zijn. Is het bijvoorbeeld acceptabel dat de temperatuur enigszins schommelt door natuurlijke ventilatie? Zorg ervoor dat de prestaties ook na de oplevering gewaarborgd worden. Dit kan door middel van monitoren of een beloningssysteem. Spreek ook met elkaar af wat te doen als prestaties niet gehaald dreigen te worden.

IMPACT CURVE
De curve geeft inzicht in de uitwerkingen van vormgevingstechnische keuzes op de variaties in het klimaat. De curve laat schommelingen in de tijd zien: een dag, een week, een maand of een langere periode.

PRESTATIESCHUIF
De schuif kan helpen inzichtelijk te maken hoeveel belang de opdrachtgever hecht aan de beheersbaarheid van het klimaat. Meer beheersbaarheid = meer techniek. De tweede schuif geeft aan of er in de architectuur veel of weinig plaats is voor techniek (zowel ruimtelijk als esthetisch).

Spreken de twee schuiven elkaar tegen? Wellicht biedt het meebewegen van het binnenklimaat met de seizoenen uitkomst.

Written by admin

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *