Blog
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Ambitie1.png

Ambitie

Wat is je ambitie?

Een gebouw kan in veel opzichten en gradaties duurzaam zijn. Bij het formuleren van de ambitie gaat het erom op een meetbare manier vast te leggen waaraan een gebouw moet voldoen, zonder al in producten en technische oplossingen te denken. Wat moet het gebouw (aan)kunnen, hoe lang moet het goed blijven, wat is de gewenste uitstraling en waar ligt het zwaartepunt als het gaat over het welbevinden van de gebruiker?

In deze fase zijn heldere definities van groot belang: verstaat iedereen wel hetzelfde onder termen als klimaatneutraal, energieneutraal, CO2-neutraal, BREEAM-excellent, cradle-to-cradle, bio-based of circulair? Houd het ambitieus – ‘afpellen’ kan altijd – maar maak het niet te hoog gegrepen. Ga na of het budgettair reëel is en of de gebruiker bereid is zijn gedrag aan te passen om de ambitie waar te kunnen maken.

INSPIRATIE
Markttermen | Technische termen

Written by admin

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *