Blog
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Prioriteiten.png
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Prioriteiten-2.png

Prioriteiten

Ligt de nadruk op tijd, geld of kwaliteit?

Hoe uitgebalanceerd de vastgelegde ambities ook zijn, de ene eis weegt zwaarder dan de andere. Overeenstemming over de prioriteiten maakt keuzes gedurende het proces eenvoudiger. Moet een gebouw bijvoorbeeld per se binnen tien maanden worden opgeleverd, dan ligt de prioriteit bij tijd. Er is dan geen ruimte voor eindeloos experimenteren met materialen om de hoogst haalbare kwaliteit te realiseren. Ditzelfde gaat op voor het budget: als je niet meer dan €1.000 per m2 kunt besteden, is dat leidend bij de te nemen besluiten. Zijn tijd en geld geen beperkende voorwaarden, dan verschuift het zwaartepunt in de prioriteiten-driehoek richting kwaliteit. De positie van dat punt kan per onderdeel verschillen: zo kun je bij de gevel kiezen voor kwaliteit, terwijl voor de rest van het gebouw het budget bepalend is.

PRIORITEITENDRIEHOEK
Het plaatsen van een stip in de driehoek kan helpen bij het bepalen van de prioriteiten. Plaats de stip altijd tussen de twee driehoeken in, dit dwingt tot het maken van heldere keuzes.

Written by admin

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *