Blog
  • http://www.ontwerpdetoekomst.nl/wp-content/uploads/2015/03/Binnenklimaat-slide-organisatie.jpg

Organisatie

Hoe richt je het proces in?

In een integraal proces ontkom je er niet aan vanaf het eerste begin veel met elkaar om tafel te zitten. Zie dat niet als tijdrovende vergaderingen maar als een waardevolle investering in brainstormsessies en pressurecookers om gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen. Zorg dat alle stakeholders, opdrachtgevers en gebruikers daar vanaf het begin aan meedoen. Vorm een duidelijke strategie met zijn allen en zorg dat conclusies uit de bijeenkomst gezamenlijk onderschreven worden. Als totale participatie tot een onbeheersbaar proces dreigt te leiden, probeer dan beperktere keuzes voor te leggen. Denk voor het vastleggen aan tools als Systems Engineering en ‘Big’ BIM en zelf opgestelde beslismatrixen.

Ter inspiratie: 7 ingrediënten voor een goede brainstormsessie | 5 dingen die je nooit zegt tijdens een brainstormsessie

Written by admin

No Comments

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *